Foreningerne NORDENs Forbund

Foreningerne NORDENs Forbund (FNF) koordinerar samarbejdet mellem Foreningerne NORDEN i de fem nordiske länderna og i de tre selvstyrende områder.

De nationale foreninger arbehder for et øget nordisk samrbejde inden for:

Arbejds- og erhvervsliv

Kultur

Uddannelse

Miljø

Massemedier

 

Det er FNF's opgave at koordinere og støtte dette arbejde.

 

Kundskap, venskap og samarbejde

Med kundskab, venskab og samarbejde skal Norden udvikle sig til at blive en mulighedernes region.

Derfor er FNF's målsætning at sprede kundskaben om de andre nordiske landes sprog, kultur, historie og samfund. Vi tager initiativ til at skabe et øget folkeligt samarbejde såvel inden for Norden som i Europa som i et større internationalt perspektiv.

 

Foreningerne NORDENs Forbunds netsted: www.fnfnorden.org

FNF's Nordisk Forum på facebook: Nordisk Forum facebook 16px