Aasta teema: tulevik Põhjalas

 

Sel aastal korraldatakse Põhjamaade raamatukogunädalat 20. korda! Selle märgiks oleme valinud teema "Tulevik Põhjalas"

Tulevik Põhjalas

   

Erinevad teemad olnud Põhjamaade raamatukogunädala ühiseks lähtekohaks juba 20 aastat. Vaatame uhkusega tagasi paljudele toredatele aastatele, mil on korraldatud ettelugemisi ja jutuvestmisi. Käesoleva aasta teemaga toome tähelepanu keskmesse tuleviku ning püüame näidata, kuidas tulevik põhjamaade kirjanduses peegeldub.

 

Tulevik on hoolimata vanusest meile kõigile ühine ja äärmiselt oluline nii eraelus kui avalikus arutelus. Milliseid võimalusi loob tehnoloogia areng ühiskonnale või üksikisikutele? Kuidas mõjutavad tulevikku üha kitsamaks jäävad ressursid ja keskkonnaprobleemid? Võib-olla mõtleme tulevikust kui millestki põnevast ja võimalusterohkest või mõtleme sellest hoopis ebakindlalt ja rahutult - või mõtleme nii ühte- kui teistmoodi. Tulevik Põhjalas on huvitav teema, mille üle mõtiskleda ja seda mitte ainult seoses kirjandusega.

 

Tulevikul on mitu nägu ja see võib vahel abstraktsena näida. Tulevik võib aga ka ohtlikult lähedal olla. Kõigis sellel aastal Põhjamaade raamatukogunädala jaoks välja valitud tekstides mõtiskletakse aasta teema, "Tulevik Põhjalas" üle. Stian Hole raamatus "Garmanni suvi" kohtame kuueaastast Garmanni, kes on sügisese koolimineku pärast ärevil ja loodab, et tal tuleb enne suvepuhkuse lõppu hammas ära. "Allatta! 2040" lühilugude kogumiku keskmes on aasta 2040 ja paljud lood maalivad sünge tulevikupildi Gröönimaast ja maailmast, rääkides maardlatest, võimusuhetest, majanduslikust ebavõrdsusest, armastusest, haigustest, sõjast ja perekonnasuhetest. Emmi Itäranta "Vesi mäletab" käsitleb tulevikku puhta vee defitsiidi seisukohast. Raamatus kirjeldatavad konfliktid ja võitlused ressursside üle seostuvad otseselt  kaasaegsete kliima- ja keskkonnateemaliste aruteludega. Raamat annab hoiatussignaali selle kohta, mis juhtub, kui inimesed käituvad hoolimatult oma elukeskkonnaga.